plagiatorstvo obrazokPlagiátorstvo je jednou z mnohých chýb, ktoré robíme pri písaní.

Plagiátorstvo je prevzatie cudzích originálnych myšlienok a privlastňovanie si ich. Je to vlastne krádež duševného vlastníctva iného autora. Za plagiátorstvo môžeme byť potrestaný rôznymi spôsobmi, od vyhodenia zo školy až po finančné pokuty. Preto, si dávajte pozor ako správne citujete zdroje vo svojej práci. Aby sme vedeli správne citovať, musíme vedieť aké plagiátorstvo existuje.

Poznáme tri typy plagiátorstva [Moja Práca...]:

  1. Doslovné plagiátorstvo – opísanie, kopírovanie doslova, alebo zmena pár slov
  2. Parafrázované plagiátorstvo – zmenenie frázy alebo vety
  3. Mozaikové plagiátorstvo – výber frázy, myšlienky, alebo vety z jednej práce a vloženie do druhej

Ak sa chceme vyhnúť plagiátorstvu, musíme sa naučiť správne citovať. Citovanie nie je žiadnou vedou, je to veľmi jednoduché. Dokonca máme na výber z 3 techník ako môžeme citovať. Na webovej stránke tvorim.net sú tieto tri techniky vysvetlené. Aké sú to techniky?

  1. Technika priebežných poznámok pod čiarou – ide o techniku, kde za citovaným alebo parafrázovaným textom sa uvedie cez horný index číslo v okrúhlej zátvorke a naspodku strany je k danému číslu priradený zdroj. Autor, názov diela, rok vydanie, poprípade aj strana.
  2. Technika Vancouverský štýl – ide o techniku, ktorá sa veľmi podobá prvej uvedenej technike, avšak v tejto technike sa za citovaným alebo parafrázovaným textom uvádza v hornom indexe číslo v hranatej zátvorke. Zdroj potom uvádzame až v použitej literatúre na konci našej práci.
  3. Harvardský štýl – za citátom ukončeným úvodzovkami sa do zátvoriek vloží priezvisko autora veľkým písmom. Ak však autor nie je známy, tak vložíme do zátvoriek začiatočné slová názvu práce a tri bodky. Spolu s autorovým menom do zátvoriek vkladáme aj rok vydania a poprípade aj číslo citovanej strany. Ak však parafrázujeme text, tak číslo strany tam nevložíme. Harvardský štýl patrí medzi najpoužívanejšie techniky pre citovanie.

Ak sme sa rozhodli používať Harvardský štýl, tak môžeme používať (okrúhle) alebo [hranaté] zátvorky. Pri tejto technike za priezviskom môžeme ale nemusíme vkladať čiarku. Potom za uvedením rokom dávame dvojbodku alebo čiarku a „s.“ a pokračujeme číslom strany.

Správne: (BELFORT 2001:221); (BELFORT 2001, s.221); [BELFORT, 2001, s.221]; [BELFORT 2001]…

Vysvetlili sme si správne citovanie a parafrázovanie v texte. Avšak na to, aby sme mali všetky uvedené zdroje v poriadku a neboli sme obvinení z plagiátorstva, musíme uviesť ešte zoznam použitej literatúry alebo bibliografických odkazov na konci našej práce. Aby som vám ušetril čas, pretože existuje veľmi veľa zdrojov, z ktorých môžeme citovať (kniha, web, norma, patent, kartografický dokument, príspevok na Wikipédii, elektronická kniha atď…), tak vám odporúčam používať stránku generator.citace.com. Tým pádom nemusíte ovládať presne pravidla pri citovaní. Ak však budete chcieť, aby som tieto pravidlá rozpísal v ďalšom článku zanechajte komentár alebo mi napíšte mail.

Zdroje:
Moja záverečná práca. [online]. [s.l.]: [s.a.] [cit. 01. 05. 2014]. Dostupné na internete: https://sites.google.com/site/bakalarskadiplomovadizertacna/bakalarku-diplomovku-rigorozku-dizertacku-bakalarska-diplomova-rigorozna-dizertacna-praca-bakalarsku-diplomovu-rigoroznu-dizertacnu-zaverecnu-pracu-zaverecna-praca-1>.
JURÍK, Jozef. Citácie, parafrázy, bibliografické odkazy – ako na to podľa noriem. In: Http://tvorim.net [online]. 2008 [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: http://tvorim.net/pc-edu/18-citacie-parafrazy-bibliograficke-odkazy

Matuš Horniaček

Matuš Horniaček

Študent ŠAVŠ, človek s otvorenou mysľou, vítam každý nápad. Rád športujem a podnikám. Zo športov mám rád golf, lukostreľbu, fitness a ATV. Na záver o mne: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“

matus.horniacek@gmail.com