Lze ji podat v papírové formě, ale taky v elektronické formě prostřednictvím AIS anebo na webu www.savs.cz.

Matuš Horniaček

Matuš Horniaček

Študent ŠAVŠ, človek s otvorenou mysľou, vítam každý nápad. Rád športujem a podnikám. Zo športov mám rád golf, lukostreľbu, fitness a ATV. Na záver o mne: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“

matus.horniacek@gmail.com