• Od kdy do kdy trvá semestr a od kdy do kdy trvá zkouškové?

  10. 12. 2013 žádný komentář

  K nalezení vždy v aktuálním harmonogramu akademického roku v systému AIS.

 • Jaké dokumenty jsou potřeba k povinné praxi a kde je najdu? K čemu je který dokument? Dokdy je potřeba odevzdat potvrzení o praxi?

  10. 12. 2013 žádný komentář

  Na DS v sekci směrnice rektora – vykonání odborné praxe. Pro praxi v externí firmě slouží smlouva o vzájemné spolupráci mezi školou a firmou spolu s potvrzením o sjednané praxi v externí firmě, které je přílohou této smlouvy. Pro firmu ŠA je tam speciální formulář s nápisem ,,Potvrzení o sjednané praxi ve ŠKODA AUTO a.s.´´. Termín odevzdání je stanoven harmonogramem akademického roku – tj. pro rok 12/13 to byl datum 15.7.2013. Do 30.6. museli studenti dosáhnout minimálního počtu 80 kreditů pro nástup na povinnou praxi,...

 • Jaká je možnost uznání předmětů a jak mám při tom postupovat?

  10. 12. 2013 žádný komentář

  Přesný postup je k nalezení na dokumentovém serveru (DS) v sekci směrnice rektora – uznávání předmětů. Je potřeba si rozkliknout směrnici, ve které student nalezne přesný postup, jak si podat e-žádost na portálu studenta a možnosti uznání, jakožto i celý průběh uznávání. Rovněž tam nalezne podmínky, za kterých mu bude předmět uznán. Ve stejné sekci je k nalezení formulář žádosti o uznání předmětu, který musí vyplnit a k e-žádosti přiložit spolu se syllabem předmětu a výpisem studijních výsledků (transcript of records).

 • Kde si mám najít a vytisknout potvrzení o studiu?

  10. 12. 2013 žádný komentář

  K nalezení na portálu studenta – ikonka potvrzení o studiu (symbol razítko).