KREDITNÍ SYSTÉM

 

V kreditním systému nehledejte vědu. Kredity si můžete představit jako body v nějaké hře. Body jsou Vaše, pokud vyhrajete (v našem případě úspěšně ukončíte zapsaný předmět). Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují relativní míru zátěže studenta nutnou pro ukončení tohoto předmětu.

V bakalářském studijním programu musíte získat nejméně 180 kreditů v následující skladbě: 141 kreditů z povinných předmětů, minimálně 27 kreditů z oborově volitelných předmětů předepsaných pro příslušný obor a minimálně 12 kreditů z volitelných předmětů. Zjednodušeně řečeno musíte úspěšně absolvovat všechny povinné předměty, všechny oborově volitelné předměty určené pro Váš obor a ještě volitelné předměty za minimálně 12 kreditů. 

V navazujícím magisterském studijním programu musíte získat nejméně 120 kreditů: 80 kreditů z povinných předmětů, nejméně 25 z oborově volitelných předmětů předepsaných pro příslušný obor a nejméně 15 kreditů z volitelných předmětů.

Podmínkou pro povinnou praxi v 5. semestru je zisk minimálně 80 kreditů v dosavadním studiu. Zadání bakalářské práce je u studentů prezenční formy podmíněno absolvováním povinné praxe a u kombinované formy studia je podmínkou zisk minimálně 80 kreditů.

Jiří Palyza

jiri.palyza@gmail.com