ORIENTACE V AREÁLU ŠKOLY

Zprvu vám k orientaci pomohou mapy umístěné v každém patře u obou schodišť. Celý komplex je rozdělen na tři části – budovu „A“, „B“ a „C“.

 

Budova „A“ je hlavní částí ŠKODA AUTO Vysoké školy a právě zde probíhá i samotná výuka. V přízemí se nacházejí dva samostatné přednáškové sály (označení A014 a A015). Do přednáškových sálů se dostanete také vchody z prvního patra, které využívají hlavně opozdilci, aby nenarušovali probíhající výuku ☺.

V budově „A“ se dále nachází celkem jedenáct učeben „klasik“ pro běžnou výuku, dvě počítačové učebny a dvě jazykové učebny.

Budova „B“ je za „skleníkem“, tj. za prosklenými průchody. Výuka zde probíhá jen výjimečně.

Pod označením „C“ se skrývá bývalý piaristický klášter s kostelem sv. Bonaventury. Sem se dostanete podchodem z budovy „A“. V klášteře se nachází knihovna, mediatéka (studovna vybavená počítači) a dále řada kanceláří a učeben útvaru Vzdělávání dospělých ŠKODA AUTO. V kostele se odehrávají slavnostní imatrikulace a promoce studentů.

V orientaci Vám pomůže také označení místností, které jsou označeny písmenem a třemi číslicemi. Písmeno označuje budovu, první číslice patro a poslední dvojčíslí pořadí dveří na daném patře. Např. místnost A229 se nachází v budově „A“, ve druhém patře mezi dveřmi A228 a A230. 

!Studenti mají zpočátku problémy s učebnou A-103. Znamínko za písmenem „A“ totiž není pomlčka, nýbrž znaménko mínus, které napovídá, že se jedná o učebnu situovanou v suterénu budovy. Místnost A103 jsou pánské toalety

Jiří Palyza

jiri.palyza@gmail.com