JAK TO CHODÍ NA VŠ

VÝUKA

Výuka na vysoké škole probíhá odlišně od střední školy. Je rozdělena do dvou částí- přednášky a cvičení. Přednášky probíhají v přednáškovém sále a na rozdíl od cvičení nebývají povinné, nicméně toto si každý vyučující určí sám. Přednášky jsou mnohdy studenty brány jako otravné a k ničemu, druhý pohled je ten, že je to hlavní zdroj informací ke cvičením a ke zkouškám. Ač nejsou nejzábavnější, vyplácí se na ně chodit, protože učitelé si rádi pamatují obličeje, co jsou aktivní.

Jedna vysokoškolská hodina se rovná 90minutám, které jsou v kuse. Některé předměty bývají dva bloky dohromady – 180minut, kde je pauza 15 minut. Rozvrhy jsou tvořeny studenty, v určitý čas bude spuštěna aplikace pro tvorbu rozvrhů.

OSLOVENÍ

Učitelé jsou oslovováni tituly, není to jako na gymnáziu, kde si všichni nechají říkat profesor i když profesor vůbec není (prof. je akademický titul). Tituly jsou zde různé a je potřeba si zjistit co přesně člověk, kterého sháním, je. Občas je nejlepší oslovovat „jen“ příjmením.

AKADEMICKÝ ROK

Akademický rok je rozdělen vždy na dva semestry – zimní a letní. Každý semestr trvá 14 týdnů (s výjimkou posledního semestru před státnicemi, který je kratší).

V období Vánoc mají studenti dva týdny prázdnin. Po skončení zimního semestru následuje pětitýdenní zkouškové období, po jehož skončení začíná letní semestr probíhající v jarních a letních měsících (a po něm letní zkouškové období).

INTERNET

Pro mnohé studenty velice důležitá informace, ve škole je síť WIFI. A zejména na školních počítačích je veškerá aktivita monitorována, proto si návštěvu některých stránek nechte na doma.

Jméno WIFI je VCNK a heslo je karmel2010

ISIC

Student dostane v rámci školného mezinárodní studentskou kartu, která ho opravňuje k čerpání studentských benefitů. Seznam studentských slev naleznete na www.isic.cz. Tuto stránku Vám doporučujeme si prohlédnout, jelikož organizací poskytujících slevy je čím dál tím více.

MEDIATÉKA

Tento tajuplný název pod sebou neskrývá nic jiného než počítačové studovny v prostorách bývalého kláštera (budova „C“). K dispozici jsou zde počítače se standardním programovým vybavením s přístupem na internet a pár tiskáren.

Jako studovnu lze také využít počítačové učebny v budově „A“ v době, kdy zde neprobíhá výuka.

KOPÍROVÁNÍ

Pro kopírování lze využívat kopírovacích strojů umístěných na chodbách, v počítačových učebnách a v budově „C“. Jako kopírovací karta slouží Váš multifunkční průkaz. Tento průkaz je nutné si před kopírováním nabít kreditem, k čemuž slouží tzv. tankomat, který naleznete naproti studijnímu oddělení v druhém patře budovy „A“. Tankomat přijímá pouze bankovky a peníze nevrací!

Na začátku budete mít asi problém s tím, že na počítačích nebudete mít nainstalovanou konkrétní tiskárnu. Ti zdatní vědí, co udělat. Ostatní se můžete zeptat „starších“ jak na to ☺

Nabití karty kreditem na stravování nelze využít pro kopírování!!!

SKŘÍŇKY

V suterénu školy se nachází omezený počet úložných skříněk. Klíče ke skříňkám jsou k dispozici na recepci.

Při ztrátě klíče zaplatíte pokutu ve výši 50 Kč.

Skříňku je možné si zapůjčit pouze na jeden den, tzn. odpoledne či večer před odchodem ze školy musíte skříňku vyprázdnit a klíček vrátit.

Jiří Palyza

jiri.palyza@gmail.com