Dalian

DSCN0649Do Dalianu jsme přiletěli ke konci února 2014 a jako přivítání nás čekal drobný kulturní šok, kterým byla naprostá jazyková bariéra. Dalian je malé město, kde na rozdíl od Šanghaje či Pekingu skutečně nikdo, krom univerzitní půdy, anglicky ani nemluvil, ani nerozuměl. Záchranou pak bylo, že alespoň zastávky hromadné dopravy v centru města měly anglické názvy.

 Po rychlé aklimatizaci jsme se dostavili na zápis do školy, o kterém jsme byli informování ve zvacích dopisech.  Zde začalo docházet k prvním nesrovnalostem. Přestože ve zvacím dopise bylo řečeno, že si pojištění můžeme sjednat buď mezinárodní, nebo školní (upřednostnili jsme první možnost), jsme se dozvěděli, že nikoho nezajímá naše soukromé pojištění a musíme se pojistit ještě jednou od školy. Náš zápis se protáhl z jednoho dne na zhruba 3 týdny, protože s námi nikdo jako s exchange studenty nepočítal. Byla nám nabídnuta práce na projektu školy, která však byla technického zaměření (stamping, instalace elektrických rozvodů).

 

DSCN0653V následujících třech týdnech jsme si snažili vyjednat studium anglických předmětů, avšak ani v mezinárodní kanceláři nevěděli, jaké předměty se anglicky učí. Nedostali jsme ani studentský průkaz, ani studentskou kartu opravňující nás navštěvovat menzu, vstup do knihovny atd. Na dotaz, zdali by nám mohl být přidělen „buddy“ nám bylo řečeno, že nic takového nemají a že se máme zeptat na případné dotazy studentů, které potkáme v areálu školy. Dostali jsme však také kontakt na profesora Chi, který nabídl výpomoc svého studenta, který se nám na po dobu studia v Dalianu stal skutečným buddym. Pomohl nám najít si předměty, které se vyučovaly v angličtině (přístup do školního systému jsme rovněž neměli – bylo nám řečeno, že je pouze v čínštině), ukázal nám areál univerzity a kdykoliv jsme cokoliv potřebovali, byl tu pro nás. Nakonec se nám podařilo najít si 4 předměty vyučované v angličtině a ty jsme začali navštěvovat.

DCIM100GOPROV rámci hledání předmětů jsme se rovněž zajímali o možnost výuky čínského jazyka, jedinou formou výuky však byl intenzivní kurz pro studenty ze zahraničí, kteří se chystají studovat v čínštině (5x týdně, 8 hodin denně) a vzhledem k ostatním předmětům jsme tuto nabídku byli nuceni odmítnout. Začali jsme tedy navštěvovat kurzy čínská kultura, data mining (který měl být vyučován v anglickém jazyce, avšak na prvním cvičení nám bylo řečeno, že vzhledem k tomu, že jsme jediní „nečíňané“ ve třídě bude předmět vyučován čínsky – nám však byly zaslány anglické prezentace), bezpečnost automobilové dopravy (vyučována z prezentací z roku 2006) a čínské ekonomické reformy. Všechny výše zmíněné předměty se nám podařilo řádně splnit.

 

Na univerzitě jsme byli prvními „výměnnými studenty“, zřejmě i proto nám nebyly nabízeny žádné aktivity známé z evropských výměnných pobytů Erasmus (výlety, skupinové aktivity, party atd.). Výjimkou byla jedna návštěva muzea organizovaná v semináři „čínská kultura“. Jak jsem však výše zmínil, muzeum bylo pouze s informacemi v čínštině.

 

DCIM100GOPRODalian jako město je velmi rychle rostoucí přístavní destinací. Stavba probíhala po celém městě, stavělo se metro, obchvaty, avšak geograficky je Dalian poněkud „odstrčený“. Z výletů v okolí připadala v úvahu pouze návštěva místa, ze kterého bylo vidět do Severní Koreje. Několikrát jsme však využili možnosti levných nízkorozpočtových aerolinek a navštívili tak Peking, Šanghaj, Nanjing a další významná čínská města.

 

Celkově vzato byl semestr na čínské univerzitě neocenitelnou zkušeností. I přes počáteční obtíže, ve velké míře zaviněné kulturním šokem, se jednalo o nenahraditelnou zkušenost a jsem velmi vděčný, že mi bylo umožněno toto zažít. Na rozdíl od cestování po Evropě jsem tak měl díky ŠKODA AUTO Vysoké škole možnost jak poznat cizí kulturu, tak i naučit se pohybovat v cizím prostředí, což člověku dojde zejména, když je 8000 km od domova.

 

Matyáš Ježek

Daniel Suchánek

Daniel Suchánek

Student 4. semestru oboru Globální podnikání a finanční řízení podniku. Bývalý předseda Studentské unie ŠKODA AUTO Vysoké školy. V rámci programu Erasmus strávil podstatnou část svých studijních let v zahraničí; v současné době působí jako školní koordinátor celého programu. Zajímá se o veřejné dění, má rád dobré jídlo, cyklistiku a anglický humor. Najdete ho v kanceláři zahraničního oddělení v místnosti B113 či na Facebooku.

suchanek@is.savs.cz