Vloni 6, letos 8 a příští rok 11 – takové jsou počty praktikantů ŠKODA AUTO Vysoké školy v Bentley Motors v britském Crewe. Pracovní stáž je právě u tohoto zaměstnavatele jednou z nejpopulárnějších a Markéta Černá je toho živým důkazem…

Praktikantkou v nákupním oddělení Bentley Motors

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV době od 19.8.2013 do 14.2.2014 jsem měla možnost vyjet na pracovní pobyt do Bentley Motors, Crewe, Velká Británie. Po dobu tohoto šestiměsíčního Internship programu jsem pracovala na nákupním oddělení v rámci Projects týmu, který měl na starosti tvorbu kalkulací nových projektů, nominování nových dodavatelů, ale například i změnu stávajících součástek, které z nějakého důvodu v produkci automobilů nevyhovují. Pracovní doba byla v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek vždy jen do 12 hodin. V celém oddělení pracovalo přes 60 lidí, v našem týmu jich bylo 9.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV rámci stáže jsem měla několik úkolů, za které jsem sama zodpovídala. Prvním z nich bylo ohodnocování a schvalování nákupů pro Design a Development pod 20 000 EUR. Tato práce vyžadovala každodenní kontakt s inženýry, kteří tyto poptávky vznášeli, ale také dodavateli, kterým se tyto schválené objednávky následně posílali. Díky tomu jsem si  pohloubila své komunikační dovednosti a time management. Dalším úkolem, který přetrvával po celou dobu mého pobytu, byly tzv. B-Releases, což prakticky znamenalo spravování databáze všech nových součástek a distribuce informací o nově užívaných součástkách jednotlivým nákupčím. Díky tomu jsem si osvojila práci v systémech jako je AVON, TEVON, SAP či KVS. S touto činností se také úzce pojil můj další úkol, tzv. AEKO. AEKO je vlastně návrh inženýrů na změnu stávající součástky, která již nevyhovuje, například má špatný rozměr, dodavatel ji má opravit tak, aby se na lince lépe a rychleji namontovala. Například několik týdnů se řešilo co nejlepší upevnění iPadů do sedaček automobilu. Při těchto AEKO meetinzích se scházeli zástupci nákupu, logistiky, financí, inženýři a další oddělení proto, aby se vzájemně dohodli, zda navrhovanou změnu schválí či nikoli. Každý den jsem musela připravovat seznam součástek, které jsou ovlivněny jednotlivými AEKY a informovat o tom příslušné nákupčí.

5Okrajově jsem se věnovala také Forward Sourcingu, updatovala jsem Forward Sourcing Plan pro jednotlivé projekty a tyto informace vkládala do systému TEVON. Také jsem každý týden připravovala podklady týkající se Forward Sourcingu pro svého managera, který je následně prezentoval vedoucímu celého nákupního oddělení. Po dobu 4 měsíců jsme společně s dalšími 3 stážisty vytvářeli Capacity Database, tedy databázi možných kapacit pro všechny užívané součástky ve všech produkovaných modelech (více jak 10 000 součástek). Každý z nás měl na starosti okolo 90 dodavatelů, u kterých jsme měli za úkol zjistit, kolik součástek jsou schopni za týden vyprodukovat. Tato databáze pak poslouží k daleko efektivnějšímu plánování výroby a bude možné zjistit, zda je možné navýšit výrobu automobilů, či zda některý dodavatel bude mít problémy dodávat více součástek než doposud. Tato práce vyžadovala téměř neustálý telefonní či emailový kontakt s dodavateli, od kterých jsme požadovali vyplnění speciálních formulářů, ale také s nákupčími jednotlivých součástek, se kterými jsme často verifikovali, zda je daná součástka stále používána, či zda daná kapacita není pod či nadhodnocená. Tato data jsme pak posléze zadávali do programu Cap DB.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATato zkušenost byla velice přínosná v mnoha směrech. V praxi jsem se naučila time management a prioritizování jednotlivých úkolů. Díky každodennímu kontaktu s inženýry, nákupčími, dodavateli, členy svého týmu a dalšími stážisty jsem si zlepšila své komunikační, ale i jazykové dovednosti. Každodenně jsem pracovala se systémy jako SAP, TEVON, AVON, Cap DB, Workflow a používala pokročilé funkce v Microsoft Excel, Word a Outlook. Také jsem měla možnost proniknout do procesu nákupu, tak jak se odehrává v rámci jednotlivých týmů, v rámci celého oddělení, ale zjistila jsem i to, že nákup v Bentley je silně napojen na celý koncern, a to například sdílením stejných součástek a dodavatelů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV průběhu pobytu jsme měli možnost si z blízka prohlédnout výrobu automobilů, navštívili jsme místnost, kde je skladováno dřevo na palubní desky, či jsme v rámci prohlídky měli možnost vidět, jak detailně se zpracovává kůže na sedačky, obložení a volant. Právě tato precizní ruční práce činí z Bentley luxusní vozy. Ke konci pobytu jsem také měla možnost se projet dvěma modely Bentley v rámci testovacích jízd vozů, dříve než se předají zákazníkům.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKrom pracovních zkušeností a zážitků jsem také poznala a procestovala Velkou Británii, jelikož Crewe je železniční uzel a není problém se odsud dostat vlakem prakticky kamkoli. O víkendu a o dovolené jsem strávila několik dnů například v Londýně, Manchestru či Liverpoolu prohlídkou měst a návštěvou muzeí. Velkou pomocí v začátcích mně byl můj tým, ale také Intern Commitee, což byli stážisté, kteří už v Bentley několik měsíců pracovali a byli vždy ochotni poradit například s tím, jak si zařídit National Identification Number, založit bankovní účet či jaké památky v okolí stojí za návštěvu. Pobyt v Bentley bych každému vřele doporučila, protože je to jedinečná možnost jak vyzkoušet znalosti ze školy v praxi a šest měsíců je dostatečná doba na to, aby člověk zjistil, jak procesy v rámci nákupního oddělení skutečně fungují.

Markéta Černá

 

Daniel Suchánek

Daniel Suchánek

Student 4. semestru oboru Globální podnikání a finanční řízení podniku. Bývalý předseda Studentské unie ŠKODA AUTO Vysoké školy. V rámci programu Erasmus strávil podstatnou část svých studijních let v zahraničí; v současné době působí jako školní koordinátor celého programu. Zajímá se o veřejné dění, má rád dobré jídlo, cyklistiku a anglický humor. Najdete ho v kanceláři zahraničního oddělení v místnosti B113 či na Facebooku.

suchanek@is.savs.cz