flags-56079_1920

ZAHRANIČNÍ STUDENTI

Jelikož se na naší škole vyskytují i studenti z cizích zemí, snažíme se zapojit i je do našich projektů. Mnoho studentů zjistí až po absolvování pobytu v zahraničí, jak je to náročné. Jiná kultura, jiný jazyk, jiné mravy a i jiný styl výuky. Studium v zahraničí je o to těžší, pokud s vámi nikdo nemluví a jste jen uzavřená skupina cizinců (osobní zkušenost). Proto na vás apelujeme a prosíme vás o spolupráci se zahraničními studenty, je to skvělá příležitost jak poznat přátele z jiných zemí (možnost cestování), jak poznat jiné kultury a jak to jinde funguje a v neposlední řadě také jazykový přínos. Protože v dnešní globální kultuře se setkáváme s různými přízvuky a nářečími zejména angličtiny, jako celosvětového jazyka, je potřeba umět rozumět třeba i španělské, italské, francouzské a dalším jiným angličtinám.

Nebojte se zahraničních studentů, oni naši pomoc potřebují. 

POJĎME JIM SPOLEČNĚ ULEHČIT STUDIUM V NAŠÍ ZEMI A V MLADÉ BOLESLAVI A NAJÍT JIM, I SOBĚ NOVÉ PŘÁTELE

Jiří Palyza

jiri.palyza@gmail.com