Mezi další úspěšné Double-Degree studenty se řadí Aleš Čech, který se s námi dělí o své zážitky a postřehy z rakouského Steyru.

Zpráva ze studijního pobytu – Steyr, Rakousko

Naše škola nabízí mnoho možností pro výměnný zahraniční pobyt – vybrat si ze široké škály nabízených zemí tak nebylo vůbec jednoduché. Má volba nakonec padla na FH Oberösterreich Steyr v Rakousku. S odstupem času mohu říci, že jsem si zvolil správně. Během přibližně pěti měsíců strávených v cizině jsem měl možnost poznat, jak vypadá a funguje studium v Rakousku, setkal jsem se s novými zajímavými lidmi a seznámil se podrobněji s rakouskou kulturou.

P1000040V první části své zprávy se zaměřím na veškeré studijní záležitosti a praktické informace. Úplně prvním krokem před odjezdem byla nutnost vyřešit „papírování“ – například potvrzení o zajištění ubytování a dostatečném finančním zabezpečení pro studijní pobyt. Za dostatečné finanční zabezpečení považuje rakouská vláda částku 3000 Eur na semestr studia. Dalším krokem pak bylo vyčkat na potvrzení o předběžném přijetí. Veškeré další formality byly řešeny za asistence rakouské International Office, která ochotně pomáhala řešit všechny problémy a trpělivě odpovídala na všechny dotazy studentů. Rovněž bych chtěl ocenit zapojení místních studentů, kteří nám byli nápomocni při vyřizování správních náležitostí na rakouských úřadech. Na první týden po příjezdu pro nás byl připraven tzv. Orientation week. Během tohoto týdne nás místní studenti provedli po univerzitě i centru města Steyr. Rovněž nám byly prezentovány základní informace o studiu a o formalitách, kterým bylo potřeba věnovat pozornost.

P1000033Po vyřízení formalit jsem se již mohl věnovat studiu. Veškerá výuka probíhala v anglickém jazyce, samozřejmě s výjimkou předmětu německý jazyk. V rámci studia jsem absolvoval také cvičení anglického jazyka s místními studenty. Úroveň anglického jazyka je u těchto studentů na velmi vysoké úrovni. Právě zlepšení jazykových schopností vidím jako nejvýznamnější přínos mého studijního pobytu.

P1000046Způsob studia na rakouských školách se značně liší od českého systému. Některé předměty, jsou vyučovány blokově – výuka takových předmětů probíhá velmi intenzivně (např. osm hodin denně) po dobu několika dní. Po jejich uplynutí se již předmět nevyučuje. Velkou novinkou však byla sobotní výuka, což pro mě byl opravdu nezvyk. Výuka samotná velmi zajímavě kombinovala teorii s praxí. Místní studenti jsou zapojeni alespoň jeden den v týdnu do podnikových projektů. Řeší tak konkrétní úkoly přímo v praxi. Tuto metodu bych doporučil zavést i u nás.

Vyučované předměty jsou zaměřeny na aktuální problematiku. Studenti během cvičení často prezentují své názory na probírané téma. Je tedy nutné na cvičeních opravdu poslouchat a být pořád ve střehu. Některé věci se mi však v rakouském systému výuky nelíbily. Například při probírání tematických okruhů se velmi často debata odklonila k nesouvisejícím tématům a na původní téma se zapomnělo. Také prostor vyhrazený pro diskuze se mi zdál zbytečně veliký. A rozhodně se mi nelíbily místní univerzitní informační systémy – zlatý AIS.

P1000048Co se týče cenové úrovně, Rakousko je pro nás poměrně drahou zemí. Grant, který jsem obdržel od Evropské unie, mi pokryl náklady na ubytování a stravu. Vše ostatní ale může váš pobyt pěkně prodražit, například cestování. Pokud se chystáte více cestovat, rozhodně doporučuji vyřídit si na vlaky slevovou kartu pro studenty. Za poplatek 19 eur Vám ji vystaví na jakémkoliv nádraží. Získáte tak slevu 50% na veškerou vlakovou dopravu. Bohužel i s touto slevovou kartičkou jsou ceny vlakových jízdenek podstatně vyšší než v ČR. Dále je třeba připravit se i na vyšší náklady na stravování. Oběd ve školní menze vyjde na 5,5 eur. Pokud chcete ušetřit, rozhodně se tedy vyplatí vařit si sám. V obchodech jsou ceny srovnatelné, výrazně dražší je pouze maso a mléčné výrobky. Jen je třeba dát si pozor a předzásobit se na neděli. Tento den jsou totiž všechny obchody s potravinami zavřené. Nyní základní info o ubytování. Byl jsem ubytován v bytě, který jsem sdílel společně se čtyřmi dalšími studenty. Cena za bydlení včetně internetu činila 240 eur.

V tomto odstavci se zaměřím na kulturní zvyky a odlišnosti. Rakousko není příliš vzdálená země, důsledkem čehož je většina zvyklostí a tradic obdobná. Rakušané jsou nám mentalitou podobní. Drobné rozdíly se však najdou. Zaregistroval jsem, že velký důraz je zde kladen na třídění a recyklaci odpadu, což mi přišlo hlavně ze začátku poměrně otravné. Odpad je tříděn do pěti skupin: biologický odpad, plasty, sklo, papír a kovy. Rovněž jsem si všiml, že místní lidé upřednostňují domácí výrobky před těmi zahraničními. Je zde preferována kvalita namísto nízké ceny. Další kulturní odlišností je, že Rakušané se všeobecně méně stresují. Myslím si, že je to důsledkem celkově vyšší životní úrovně plynoucí z vyšších příjmů a spořivosti domácností.  Velmi zajímavým zvykem je klepání do stolu po konci všech prezentací. V podstatě se jedná o náhradu za klasické tleskání.

P1000050V Rakousku najdete mnoho zajímavých a krásných míst. Samotná prohlídka historického jádra města Steyr je velice pěkná. Pro milovníky městské kultury pak rozhodně doporučuji navštívit města Vídeň a Salzburg. Za návštěvu rozhodně stojí i krásné malé městečko Zell am See a vesnička Hallstatt. Ze Steyru máte Alpy na dosah, takže se nabízí hodně možností pro horské túry. V blízkosti Steyru se také nachází město Linz, z jehož letiště létá několik nízkonákladových aerolinek do celé Evropy. Můžete si tedy udělat i výlet za hranice Rakouska. Vyplatí se rovněž sledovat i internetové stránky ÖBB, na nichž najdete řadu zajímavých slevových akcí.

V závěru své práce chci poděkovat ŠKODA AUTO Vysoké škole za možnost uskutečnit studijní pobyt v zahraničí a také Evropské unii za udělení finančního grantu, jenž značně přispěl k redukci zvýšených nákladů.

Aleš Čech

Daniel Suchánek

Daniel Suchánek

Student 4. semestru oboru Globální podnikání a finanční řízení podniku. Bývalý předseda Studentské unie ŠKODA AUTO Vysoké školy. V rámci programu Erasmus strávil podstatnou část svých studijních let v zahraničí; v současné době působí jako školní koordinátor celého programu. Zajímá se o veřejné dění, má rád dobré jídlo, cyklistiku a anglický humor. Najdete ho v kanceláři zahraničního oddělení v místnosti B113 či na Facebooku.

suchanek@is.savs.cz